logo gisplay

Nowe zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacji operatorów dronów

W dniu 6 października 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1630 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Do zasadniczych zmian, które niesie ze sobą nowelizacja należy przede wszystkim zniesienie możliwości odbywania szkolenia lotniczego do uprawnienia podstawowego do lotów jedynie w zasięgu wzroku (VLOS) na zasadzie samokształcenia (obowiązuje aktualnie). Wprowadzony został obowiązek ukończenia szkolenia teoretycznego z podstaw prawa lotniczego, budowy przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych odbytego w ośrodku szkolenia. Jak podkreśla Urząd Lotnictwa Cywilnego, takie szkolenie powinno wpłynąć pozytywnie na poziom wiedzy i umiejętności osób wykonujących loty w zakresie różnego rodzaju prac lotniczych i w bezpośredni sposób wpłynąć na poziom bezpieczeństwa lotów.

Nowe przepisy wejdą w życie 6 listopada 2016 roku.

Treść rozporządzenia

Przypomijmy, że od miesiąca obowiązują również nowe przepisy dotyczące zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi. Zgodnie z nimi osoby latające sportowo i rekreacyjnie są zobowiązane do zachowania odległości poziomej nie mniejszej niż 100 metrów od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz 30 metrów od pojedynczych osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Zapisy te nie mają zastosowania dla modeli latających o masie mniejszej niż 0,6 kg. Operatorzy dronów używanych w celach zarobkowych, posiadający świadectwo kwalifikacji (uzyskane po zdanym egzaminie) mogą latać w mieście z zachowaniem bezpiecznej odległości, w widocznej kamizelce oraz posiadając instrukcję operacyjną. Dron musi posiadać tabliczkę identyfikacyjną z nazwą właściciela oraz w przypadku lotów nocnych odpowiednie oświetlenie.

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018