logo gisplay

Kolejne mapy potrzeb zdrowotnych

Zapadalnośc na cukrzycę na 100 tysięcy mieszkańców w podziale na województwa w roku 2014 (źródło: MZ).Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejne mapy potrzeb zdrowotnych.

Mapy przedstawiają analizy dla każdego z województw w następujących zakresach:

  • lecznictwo zamknięte (w tym lecznictwo szpitalne, rehabilitacja, opieka hospicyjno-paliatywna, opieka długoterminowa) dla 30 wyróżnionych grup chorób (Moduł A+B),
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) dla 15 grup chorób (Moduł A),
  • podstawowa opieka zdrowotna (POZ) dla 15 grup chorób (Moduł A).

Mapy publikowane są zgodnie z harmonogramem projektu "Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych". Do końca 2017 r. mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie AOS i POZ będą uzupełnione o kolejnych 15 grup chorób (Moduł B).

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikowane dokumenty dostępne są na stronie:

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob/