logo gisplay

Amerykańskie mapy Polski w Archiwum Map WIG

Internetowe zbiory Archiwum Map WIG wzbogaciły się w styczniu o kolejne skany historycznych map, m.in. ok 270 arkuszy amerykańskich map Polski z połowy ubiegłego stulecia.

Nowe skany obejmują:

  • ok. 180 amerykańskich map Polski w skali 1:50 tys. (seria: AMS M751 i M752). Arkusze pochodzą z lat 1953 - 1970, jednak oparte są na mapach do 1945 roku (polskich, niemieckich i radzieckich), z niewielkimi aktualizacjami, np. linii kolejowych.
  • ok. 90 arkuszy amerykańskiej mapy w skali 1:25 000 z Polski (głównie z Mazowsza i nieco z rejonu Grodna), tym razem z naszych własnych zbiorów. Mapy te są powojenną (wyd. 1953 r.) kopią niemieckich Messtischblattów z lat 1942 - 1944, stąd niektóre zniemczenia godeł (Sudauen, itd.).
  • 4 arkusze brytyjskiej kopii (w dość egzotycznych odcieniach) mapy WIG w skali 1:300 tys (seria GSGS 4172) z 1941/42 roku, oraz kilka arkuszy innych wydań niż dotychczasowe oryginalnej mapy WIG w skali 1:300 000.
  • Plan Warszawy z okresu Powstania Warszawskiego, w nietypowej skali 1:50 tys. Nie jest to jednak plan wykorzystywany przez lotnictwo alianckie zrzucające zaopatrzenie dla powstańców, a raczej jeden z kilku (nastu) planów powstałych w ramach raportu na tamt Powstania, prawdopodobnie pod koniec 1944 r.
  • Mapa brytyjska Polski WMG, Prus Wschodnich i Litwy z ok. 1940 roku, pokazująca "rejon okupacji niemieckiej" i "rejon okupacji radzieckiej".
  • Mapa polskich dróg wodnych z 1931 r.
  • Publikację z 1939 r. pt. "Statistiches Gemeindeverzeichnis bisherigen polnischen Staates..." W pełnym brzmieniu "Statystyczny katalog społeczności byłego państwa polskiego, z uwzględnieniem ustalonej dn. 28 września 1939 roku granicy niemieckich i radzieckich interesów państwowych".
  • Zbiorcze arkusze niemieckiej mapy 1:300 000 (Osteuropa) z terenów ZSRR.
  • Kilka nowych wydań niemieckiej mapy 1:100 000 (Grossblatt).

Linki do map na stronie Archiwum Map WIG

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment