Spotkanie prezentujące projekt nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza na spotkanie, na którym wyjaśnione zostaną szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Na spotkanie można zapisywać się przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej GUGiK http://www.gugik.gov.pl/urzad/konferencje,-spotkania.

Przypomnijmy, że 15 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Obecnie projekt przekazany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Drukuj