logo gisplay

V Konferencja SIP w Lasach Państwowych - program

Znany jest już szczegółowy program V Krajowej Konferencji - System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych "Możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć geomatyki w Lasach Państwowych", która odbędzie się w Rogowie w dniach 14-15 września 2010 r.

Seminarium podsumowujące prace nad mapą zabytków ruchomych

Instytu Geodezji i Kartografii zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt "Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie",  które odbędzie się 7 września 2010 r. w Warszawie. Seminarium prezentować będzie wyniki projektu badawczego własnego pt. "Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych".

Seminarium z zakresu geodezji dla biegłych sądowych

Oddział Środkowopomorski Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Koszalinie zaprasza na IV Ogólnoposlkie Seminarium - Konferencję Biegłych Sądowych z zakresu Geodezji, które odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2010 r. w Dabkach koło Koszalina.

Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI

ESRI Polska zaprasza do wzięcia udziału w  Krajowej Konferencji Użytkowników Oprogramowania ESRI. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem "Wszyscy Tworzymy GIS".

W Gdańsku o współczesnej geodezji, hydrografii oraz nawigacji

Dzisiaj (1 lipca) w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa konferencja pod hasłem Geomatyka 2010. Na Politechnice Gdańskiej spotka się ponad 120 specjalistów z całej Polski, by dyskutować o problemach współczesnej geodezji, hydrografii oraz nawigacji.