logo gisplay

XXI Sympozjum PTFiT - Komunikat 2

Znamy już harmonogram, koszty uczestnictwa oraz inne szczegółowe informacje XXI-go Ogólnopolskiego Sympozjum Fotogrametrycznego „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki”, które odbędzie się w Koszalinie i Mielnie w dniach 19-21 września 2018 roku.

XXVIII Konferencja PTIP

W dniach 7– 8 listopada 2018 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się XXVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat "Od geoinformacji do społeczeństwa geoinformacyjnego" .

V Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim

Forum GIS UWWydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do uczestnictwa w konferencji "V Forum GIS na UW", która odbędzie się 28 lutego 2018 r. Celem Forum jest m.in. prezentacja ciekawych zastosowań naukowych i dydaktycznych GIS przez poszczególne jednostki UW uczestniczące w konsorcjum ArcGIS.

VII Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce

GIS w nauce 2018W dniach 20-22 czerwca 2018 r. po raz siódmy odbędzie się Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce". W tym roku wydarzenie będzie miało miejsce w Krakowie, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzy Oblicza Teledetekcji na Politechnice Warszawskiej - podsumowanie konferencji

Konferencja Naukowa „Trzy Oblicza Teledetekcji” na Politechnice Warszawskiej - 13 grudnia 2017 r. (fot. GEOIDA)Tegoroczna, 15. edycja Dnia Teledetekcji odbyła się 13 grudnia w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zatytułowane „Trzy Oblicza Teledetekcji” skupiało się na trzech różnych ujęciach teledetekcji – na pułapie naziemnym, lotniczym oraz satelitarnym.

Zapowiedź XXI Sympozjum PTFiT

W dniach 19-21 września 2018 r. w Koszalinie i Mielnie i odbędzie się XXI Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczne „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki”.