logo gisplay

III edycja konferencji Środowisko Informacji - zgłoszenia referatów

Można już zgłaszać propozycje prezentacji do wygłoszenia podczas III edycji konferencji Środowisko Informacji, która odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2016 r.

Tematem przewodnim konferencji jest aktywny dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie gromadzonych m.in. przez resort środowiska, samorządy, organizacje pozarządowe oraz współpraca i wymiana dobrych praktyk korzystania z danych, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Konferencja jest największym w Polsce wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem cyfrowych danych i informacji o środowisku i jego ochronie.

Adresatami konferencji są przedstawiciele resortu środowiska, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, prawnicy, naukowcy, przedsiębiorcy branż środowiskowych oraz wszyscy, którzy mają lub będą mieli potrzebę wykorzystania danych o środowisku.

Zgłaszane propozycje wystąpień powinny być związane z dostępem i wykorzystaniem danych środowiskowych.

Wstępnie zaplanowano następujące sesje tematyczne:

  • Oceny oddziaływania na środowisko;
  • Przegląd zasobów bazodanowych o środowisku;
  • Wykorzystanie technologii w pozyskiwaniu danych o środowisku;
  • Wykorzystanie danych o środowisku;
  • Dane o środowisku w edukacji;
  • Monitoring.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do zgłaszania, w ramach ww. planowanych sesji, propozycji związanych z ekstremalnymi zjawiskami w przyrodzie oraz monitoringiem przyrodniczym.

Propozycje należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://ankiety.mos.gov.pl/544999/lang-pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 kwietnia 2016 r. Spośród otrzymanych propozycji wybrane zostaną te, które wpisują się w tematykę poszczególnych sesji, ukazując nowe, innowacyjne rozwiązania. Jednocześnie organizatorzy są otwarci na sugestie i propozycje dotyczące wzbogacenia konferencji o prezentacje wykraczające poza ww. sesje tematyczne.

Udział prelegentów w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018