logo gisplay

Konferencja dotycząca zastosowania GIS-u w zakładach wod-kan

Pod koniec kwietnia w Warszawie odbędzie się VII Konferencja Naukowo-Techniczna "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi".

Konferencja jest organizowana przy współpracy Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny oraz Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Jest to cykliczna konferencja organizowana co 2 lata. Główny cel konferencji to zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych.

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia:

 1. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, w szczególności bazy typu GIS i ich wykorzystanie do różnych celów.
 2. Koszty planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju GIS.
 3. Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach.
 4. Zdalne Systemy Odczytu Wodomierzy.
 5. Urządzenia i metody pomiaru przepływu, ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych oraz napełnienia i przepływu w sieciach kanalizacyjnych.
 6. Systemy rejestracji, przesyłu i archiwizacji danych z monitoringu sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 7. Zarządzanie ciśnieniem i jakością wody w sieciach wodociągowych.
 8. Sterowanie pracą sieci kanalizacyjnych.
 9. Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 10. Aspekty prawne i standardy dotyczące GIS, modelowania i monitorowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 11. Doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych związane z wdrażaniem GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Zdalnego Odczytu Wodomierzy, sterowania i regulacji sieci wodociągowych.

Konferencja odbędzie się 28 kwietnia w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B. Szczegóły na stronie konferencja-gis2017.pl

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment