logo gisplay

VI Forum BioGIS o wykorzystaniu GIS-u w aerobiologii

Na początku czerwca w Pozaniu odbędzie się VI Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Tegoroczne hasło konferencji to "Narzędzia GIS i źródła danych w modelowaniu rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i zarodników grzybów".

System Informacji Przestrzennej (GIS) składający się z narzędzi komputerowych oraz cyfrowych danych przestrzennych stanowi doskonałą platformę do prowadzenia badań wielu zjawisk zachodzących na podstawowych poziomach różnorodności biotycznej. Coraz częściej wykorzystywany jest także w aerobiologii - dziedzinie rozwijającej się bardzo dynamicznie ze względu na coraz większy odsetek ludzi wrażliwych na czynniki alergiczne. Aktualnie, według Światowej Organizacji Zdrowia, choroby alergiczne dotykają setek milionów osób na całym świecie. Wśród głównych przyczyn alergii wymienia się obecne w powietrzu zarodniki grzybów i ziarna pyłku. W związku z tym coraz większą uwagę zwraca się na szczegółową identyfikację źródeł pylenia, szacowanie wielkości produkcji pyłku, a także poznanie kierunków rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i zarodników w ramach dalekiego transportu. W realizacji tych badań wykorzystywane jest środowisko geoinformacyjne. Aby ułatwić wdrożenie metod badawczych opartych o narzędzia GIS, organizatorzy tegorocznej edycji Forum położyli nacisk na praktyczny charakter wydarzenia.

W ramach Forum, które odbędzie się 3 czerwca, przewidziano dwa 5-godzinne warsztaty komputerowe, które skupione będą wokół:

  • źródeł danych przestrzennych (m. in. dane LiDAR, obrazy lotnicze/satelitarne, Leśna Mapa Numeryczna, Baza Danych Obiektów Topograficznych) i metod ich opracowywania na potrzeby badań aerobiologicznych;
  • wykorzystania narzędzi GIS w modelowaniu rozprzestrzeniania ziaren pyłku.

Dodatkowo, dla wszystkich uczestników VI Forum BioGIS istnieje możliwość udziału w Sympozjum Aerobiologicznym, które odbędzie się 2 czerwca na Wydziale Biologii UAM. W ramach tego Sympozjum zaplanowano referaty, których wysłuchanie ułatwi zrozumienie przedmiotu badań uczestnikom warsztatów komputerowych organizowanych w ramach VI Forum BioGIS. Referaty sesji popołudniowej Sympozjum zatytułowanej "Aerobiologia przestrzenna" dotyczyć będą takich zagadnień jak: wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS) w badaniach aerobiologicznych, modelowanie przebiegu sezonów pyłkowych i zarodnikowych oraz fenologii kwitnienia, dyspersja zanieczyszczeń powietrza, ziarn pyłku i zarodników grzybów, daleki transport, źródła numerycznych danych przestrzennych.

Ostateczny termin rejestracji mija  31 marca 2017 r.

Szczegóły na stronie konferencji.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018