logo gisplay

XXIII Jesienna szkoła geodezji

XXIII Jesienna szkoła geodezjiW dniach 21-22 września 2017 roku w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu odbędzie się XXIII Jesienna Szkoła Geodezji im. Jacka Rejmana organizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Jesienne Szkoły Geodezji, organizowane przez wrocławskie środowiska naukowe, mają ponad 40-letnią tradycję. W roku 1974 z inicjatywy dra inż. Jacka Rejmana została zorganizowana I Jesienna Szkoła Geodezji. Głównym celem Konferencji jest przede wszystkim integracja naukowego i zawodowego środowiska geodezyjnego. Program naukowy XXIII Jesiennej Szkoły Geodezji, oprócz sesji jubileuszowej skupiać się będzie między innymi wokół tematyki: aktualnych problemów służby geodezyjnej i kartograficznej w świetle zmian przepisów prawa, praktycznych aspektów geodezji i kartografii, systemów geoinformacyjnych oraz edukacji w geodezji i geomatyce.

W ramach XXIII Jesiennej Szkoły Geodezji odbędzie się również sesja jubileuszowa, 45-lecia pracy zawodowej dra inż. Józefa Woźniaka. Konferencja będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz uhonorowania działalności naukowo-badawczej Jubilata.

Aktualności, informacje na temat sesji tematycznych, dane kontaktowe, kartę zgłoszeniową oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.jsg.pwr.edu.pl