logo gisplay

Zapowiedź IV edycji Konferencji „Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego”

Konferencja „Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego”, która odbędzie sie 1 czerwca 2017 r. we Wrocławiu, skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych. Jej ideą jest pokazanie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej.

Organizatorem konferencji jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska oraz Geodeta Województwa Dolnośląskiego Robert Pajkert. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie tematyce wykorzystania systemów informacji przestrzennej do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów kulturowych, w tym:

 • zastosowaniu GIS w ochronie gruntów rolnych oraz ochronie powietrza,
 • zarządzaniu zasobami przyrodniczymi z wykorzystaniem informacji przestrzennej,
 • wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego w programie rewitalizacji,
 • wykorzystaniu GIS dla ochrony zabytków kultury,
 • nowym funkcjonalnościom i zasobom danych przestrzennych na Geoportalu Dolny Śląsk.

Tematyka konferencji:

 • Wykorzystanie GIS do wspomagania realizacji zadań związanych z zasobami przyrodniczymi miasta Wrocławia;
 • Portal mapowy DZPK jako przykład wykorzystania GIS w ochronie i popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych terenów chronionych;
 • Inwentaryzacja drzew oraz monitoring zmian w środowisku przy użyciu narzędzi GIS;
 • GIS w muzeum rezydencjalnym bazą wiedzy oraz narzędziem wspierającym zarządzanie zasobami kulturowymi i przyrodniczymi;
 • Wykorzystanie narzędzi GIS przy tworzeniu Gminnego Programu rewitalizacji na przykładzie Gminy Jarocin;
 • Praktyczne wykorzystanie GIS w prezentacji zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego i cyfrowych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • GIS w analizie jakości powietrza;
 • Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w ochronie gruntów rolnych w województwie dolnośląskim;
 • Narzędzia GIS wpierające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji.

Miejsce Konferencji:

Aula Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. ul. Ostrowskiego 30 B we Wrocławiu, godz. 9.00-15.30.

W poprzednich edycjach konferencji, które odbyły się w latach 2014-2016 uczestniczyło każdorazowo ponad 200 osób. Na tegoroczną konferencję zarejestrowało się do tej pory już ponad 100 osób.

Szczegółowy program

Konferencja jest bezpłatna. Rejestracja na stronie www.wgik.dolnyslask.pl