logo gisplay

Trzy Oblicza Teledetekcji na Politechnice Warszawskiej - podsumowanie konferencji

Konferencja Naukowa „Trzy Oblicza Teledetekcji” na Politechnice Warszawskiej - 13 grudnia 2017 r. (fot. GEOIDA)Tegoroczna, 15. edycja Dnia Teledetekcji odbyła się 13 grudnia w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zatytułowane „Trzy Oblicza Teledetekcji” skupiało się na trzech różnych ujęciach teledetekcji – na pułapie naziemnym, lotniczym oraz satelitarnym.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA” wraz z Zakładem Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej WGiK PW. Patronat honorowy nad konferencją objęła Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Alina Maciejewska oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Dzień teledetekcji uroczyście rozpoczął Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Andrzej Pachuta, profesor PW. Wygłosił kilka słów o teledetekcji jako nauce i o jej rozwoju. Następnie głos przejęła dr hab. inz. Katarzyna Osińska-Skotak, pomysłodawczyni wydarzenia, która przypomniała wszystkim historię obchodów Dnia Teledetekcji oraz przywitała licznie przybyłych gości, wśród których byli pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii, pracownicy z zaprzyjaźnionych instytucji oraz studenci z różnych uczelni.

Pierwszą sesję referatową rozpoczęła dr Anna Jarocińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Opowiedziała o zastosowaniach teledetekcyjnych pomiarów naziemnych w badaniach środowiska. Wyjaśniła zgromadzonym na czym polegają teledetekcyjne pomiary terenowe. Omówione zostały możliwości zastosowań badań naziemnych tj. rozpoznawanie obiektów poprzez szybki nieinwazyjny pomiar oraz ocena kondycji roślinności wykorzystująca charakterystyki spektralne.

Z KNGiK Metiri z Akademii Morskiej w Szczecinie przyjechały Panie Klaudia Najdecka i Ilona Garczyńska, które opowiedziały o badaniu dokładności opracowań fotogrametrycznych z wykorzystaniem drona typu „low cost”. Uczestnicy dowiedzieli się, że na dokładność wpływała m.in. odpowiednia sygnalizacja fotopunktów, warunki meteorologiczne, wysokość lotu oraz stopień pokrycia.

O ubezpieczeniach upraw rolnych opowiedział Paweł Wójcik – członek Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida” – a obecnie przedstawiciel firmy SkySnap. Dokładnie omówił zastosowanie najnowszych technologii teledetekcyjnych tj. BSL, satelitów oraz machine learning. Wskazał ideę dostarczania informacji geoprzestrzennych dla różnych branż jako kierunek rozwoju oraz zachęcił wszystkich do kreowania własnych rozwiązań i produktów.

Konferencja Naukowa „Trzy Oblicza Teledetekcji” na Politechnice Warszawskiej - 13 grudnia 2017 r. (fot. GEOIDA)

Jakub Krawczyk z OPEGIEKA Elbląg przedstawił nowy projekt badawczo-rozwojowy TreeQuant. Projekt polegał na opracowaniu samouczącej się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami wykorzystując dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multispektralnego skanera laserowego.

Po przerwie kawowej drugą sesję referatową rozpoczęła prezentacja o sensorach teledetekcyjnych na platformie lotniczej. Referat Łukasza Sławika z firmy MGGP Aero dotyczył omówienia sensorów oraz analiz opartych na różnych źródłach informacji. Prezentację zakończono refleksyjnym pytaniem „I co dalej?”, które skłoniło uczestników do zastanowienia się nad dalszym rozwojem technologii w teledetekcji.

Kolejnym przedstawicielem firmy OPEGEKA Elbląg była Paulina Ściana, która zaprezentowała przykłady zastosowania Sentinel-1 oraz Sentinel-2 w projekcie FABSPACE 2.0. Przedstawiła uczestnikom dwa projekty z wykorzystaniem Sentinel. Pierwszym z nich było wyznaczenie powierzchni zniszczeń w lasach w nadleśnictwie Czersk i Rytel z danych Sentinel-2 po przejściu nawałnic z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku. Drugim celem było wyznaczenie terenów zurbanizowanych z Sentinel-1 dla stolicy Indii – New Delhi.

Beata Weintrit z firmy Astri Polska przybliżyła nowe możliwości teledetekcji satelitarnej. W unijnym programie Copernicus przyjęto za zadanie rozwój europejskich serwisów informatycznych opartych na satelitarnych obserwacjach Ziemi i danych in situ. Copernicus posiada przede wszystkim darmową i otwartą politykę danych, umożliwia monitoring Ziemi, środowiska i ekosystemów oraz wspomaga podczas kryzysów.

Ostatnim prelegentem była Klaudia Bielińska-Płoszka z firmy Esri Polska, która omówiła wartość danych satelitarnych w oprogramowaniu ENVI. Zostały przedstawione przykłady zastosowań zobrazowań optycznych i SAR do wykonania m.in. analizy zmian, wykrywania anomalii i monitoringu przemieszczeń terenu w różnych regionach świata.

Podczas trwania konferencji prezentowały się stoiska firmy Hexagon Safety & Infrastructure oraz Astri Polska, gdzie uczestnicy mogli przedyskutować nurtujące ich zagadnienia z przedstawicielami firm.

Na zakończenie konferencji wręczono nagrody za zorganizowane konkursy w ramach Dnia Teledetekcji. Konkurs polegający na rozpoznaniu ze zdjęć satelitarnych czterech polskich miast został przeprowadzony na stronie wydarzenia na Facebooku, natomiast podczas trwania przerwy kawowej odbył się Teledetekcyjny Quiz. Partnerami, a tym samym fundatorami nagród zostały takie firmy jak: Esri Polska, Hexagon Safety & Infrastructure, Astri Polska, Teart Współczesny oraz BeActive. Patronat medialny nad konferencją objęli: miesięcznik Geodeta, Przegląd Geodezyjny, portal gisplay.pl, studencka telewizja internetowa TVPW oraz portal polibuda.info.

Na tym nie skończyły się tegoroczne obchody z okazji Dnia Teledetekcji. Zaraz po sesjach referatowych odbyły się warsztaty zorganizowane przez przedstawicieli firm:

  • „Wyznaczenie terenów zurbanizowanych z Sentinel-1” - Paulina Ściana, OPEGIEKA Elbląg,
  • „ Truskawkowe pole w oku drona – analiza stanu i wielkości upraw w ENVI Crop Science” – Klaudia Bielińska-Płoszka, Esri Polska,
  • „ Zarządzanie i udostępnianie danych teledetekcyjnych – Erdas Apollo i Erdas Imagine” – Hexagon Safety & Infrastructure.

Milena Chmielewska,  GEOIDA

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018