logo gisplay

Program XXI Sympozjum Fotogrametrycznego

Znany jest już szczegółowy program XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Fotogrametrycznym „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki", które odbędzie się w Koszalinie i Mielnie w dniach 19-21 września 2018 roku.

W programie konferencji przewidziano 5 sesji referatowych, podczas których swoimi badaniami i doświadczeniami podzielą się przedstawiciele jednostek naukowych, administracji oraz firm. Wykład inauguracyjny pt. "Photogrammetric deep learning" wyglosi prof. Christian Heipke (Leibniz Universität Hannover). Zaplanowano także sesję posterową, na której zaprezentowanych zostanie 20 prac.

Program [pdf]

Komunikat nr 3 [pdf]

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment