logo gisplay

Relacja z konferencji PTFiT

 XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe nt. „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki”W dniach 19-21 września 2018 roku odbyło się XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe nt. „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki”.

W Sympozjum brało udział 80 osób z instytucji naukowych, administracji oraz sektora prywatnego. Specjalnym gościem honorowym w pierwszym dniu Sympozjum, odbywającym się w Politechnice Koszalińskiej, był Prezydent ISPRS (Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji) Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke z Instytutu Fotogrametrii i Geoinformacji w Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze, który w sesji otwarcia przedstawił bardzo interesujący wykład inauguracyjny nt. „Photogrammetric deep learning”.

W tym samym dniu odbyła się pierwsza sesja audytoryjna, po której uczestnicy sympozjum zostali przewiezieni do Hotelu Royal Park Hotel & Spa w Mielnie, w którym w następnych dniach odbyły się cztery sesje plenarne oraz sesja posterowa. Ogółem w trakcie Sympozjum przedstawiono 26 referatów, w 5-ciu sesjach audytoryjnych, oraz 25 posterów. Różnorodna tematyka referatów dotyczyła między innymi: pozyskania 2D i 3D danych z stosowanych obecnie sensorów umiejscowionych na wielopoziomowych platformach, ich aplikacje i analizy, sposoby przetwarzania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, ich integracja z danymi z innych źródeł oraz różnorodne ich zastosowania w różnych dziedzinach.

Ponadto, została tam także zorganizowana sesja, umożliwiająca zaprezentowanie najważniejszych kierunków swoich działań, uczestniczącym przedstawicielom firm - MGGP Aero Sp. z o.o., GISPRO Sp. z.o.o., Laser 3D Jacek Krawiec. Uczestnicy Sympozjum mogli zapoznać się z możliwościami najnowszych skanerów naziemnych, skanerów batymetrycznych oraz oprogramowaniem, a także obejrzeć system MMS/MLS przywieziony przez firmę GISPRO.

Na podstawie dyskusji prowadzonych podczas Sympozjum sformułowano następujące końcowe wnioski, które zaprezentowano podczas podsumowania konferencji:

  • zwiększenie stałej współpracy pomiędzy instytucjami reprezentującymi: Naukę i dydaktykę, Biznes, oraz Administrację;
  • dążenie do łączenia środowisk naukowych, biznesowych i administracyjnych w zakresie fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji poprzez organizowanie wspólnych konferencji, które zgromadzą większą liczbę uczestników z powyższych środowisk;
  • rekomendację na zorganizowanie we wrześniu 2020 roku, XXII Ogólnopolskiego Fotogrametrycznego Sympozjum Naukowego otrzymali Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jako instytucja akademicka oraz przedstawiciele sektora prywatnego.

Organizatorami Sympozjum byli: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Katedra Geoinformatyki, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Sympozjum zostało objęte patronatem przez pięć przedsiębiorstw: GISPRO Sp. z o.o., Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., MGGP Aero Sp. z o.o., Laser 3D Jacek Krawiec oraz Esri Polska Sp. z o.o. Patronat medialny nad tym wydarzeniem obieli: Redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl, Przegląd Geodezyjny, oraz gisplay.pl.

 dr inż. Tomasz Kogut, prof. dr hab. Aleksandra Bujakiewicz

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018