logo gisplay

VII Forum BioGIS - warsztaty

VII Forum BioGIS - warsztatyW dniach 21 - 22 marca 2019 r. na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu odbędzie się VII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej. Poza sesjami naukowymi i posterowymi, dla uczestników konferencji przygotowano cztery warsztaty.

W tym roku Forum BioGIS odbędzie się pod hasłem „Użytkownik GIS autorem własnych rozwiązań do zastosowań środowiskowych”. Organizatorami konferencji są Wydział Biologii UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Esri Polska i MGGP Aero (partner technologiczny).

W ramach VII Forum BioGIS przewidziano przeprowadzenie następujących warsztatów:

1. Tworzenie własnych narzędzi w oparciu o już istniejące komponenty - ModelBuilder środowisku ArcGIS

Oprogramowanie ArcGIS pozwala na wykorzystanie wielu narzędzi geoprzetwarzania i analiz. Zazwyczaj użycie pojedynczego narzędzia nie pozwala na rozwiązanie danego problemu i konieczne jest bardziej złożone podejście. Wbudowana w program aplikacja ModelBuilder umożliwia tworzenie łańcuchów geoprzetwarzania, które można stosować wielokrotnie, modyfikować, zapisywać i udostępniać. W trakcie warsztatów uczestnicy stworzą nowy model służący wyszukaniu optymalnej lokalizacji pod inwestycję. Model będzie następnie modyfikowany, walidowany i parametryzowany. Na koniec model zostanie przygotowany do udostępnienia. Warsztaty zostaną przeprowadzony w oprogramowaniu ArcMap, a oprócz tego przedstawiona zostanie specyfika pracy z ModelBuilder w nowej aplikacji ESRI, czyli ArcGIS Pro.

2. Wykorzystanie webowej aplikacji R3 Trees do sprawnego zarządzania i ochrony dendroflory na terenach zieleni miejskiej

Szkolenie dedykowane jest dla osób zarządzających lub pracujących jako wykonawcy terenów zieleni rozumianych nie tylko jako parki, skwery czy zieleńce, ale także jako zieleń pasów drogowych, place zabaw czy tereny rekreacyjne i sportowe wraz z wyposażeniem. Udział w warsztatach pozwala zapoznać się z funkcjonalnością aplikacji R3 TREES oraz uczy sprawnego zarządzania obiektami wprowadzonymi do aplikacji i zadaniami do nich przypisanymi. Uczestnicy przekonają się także jak aplikacja jest wykorzystywana w praktyce. Po ukończeniu warsztatów uczestnik będzie swobodnie posługiwał się aplikacją R3 TREES. Nauczy się wprowadzać i usuwać obiekty w aplikacji oraz opanuje podstawy zarządzania planowanymi zadaniami pielęgnacyjnymi dla drzew i konserwatorskimi dla sprzętów zabawowych i sportowych. Po ćwiczeniach terenowych uczestnik będzie potrafił uzupełnić formularz podstawowy i formularz wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzewa (VTA).

3. Podstawy zastosowań środowiska R w analizach geoinformacyjnych

Środowisko R od dawna wspiera analizy geoinformacyjne. Jednym z ważnych kroków w rozwoju analiz geoinformacyjnych w środowisku R było stworzenie pakietów sp (rok 2005) oraz raster (rok 2010). W ostatnim czasie pojawiły się nowe pakiety, które zmieniły i poszerzyły możliwości obróbki i analizy danych przestrzennych w R, w szczególności dotyczy to pakietu sf, następcy pakietu sp. Celem proponowanego warsztatu będzie łagodne wprowadzenie uczestników do złożonego systemu geoinformacyjnego w R. Podczas warsztatu, uczestnik nauczy się w jaki sposób rozpocząć analizy i wizualizację danych przestrzennych w R i dowie się, które pakiety mogą być w tym pomocne. Co więcej, podczas warsztatu wskazane zostaną miejsca, w których będzie można szukać pomocy w razie problemów, a także materiały, które pozwolą na dalszy, samodzielny rozwój umiejętności geoinformacyjnych w R.

4. Warsztaty Python w QGIS

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawami wykorzystania języka Python w QGIS. Po krótkim omówieniu podstaw języka oraz przedstawieniu QGIS API uczestnicy napiszą prostą funkcję do kreatora wyrażeń. Znajomość Python'a nie jest wymagana, ale mile widziana. Zapoznanie się z jednym z darmowych kursów Python'a on line wystarczy, żeby uczestnik zdecydowanie bardziej skorzystał z warsztatów. Tworzenie funkcji do kreatora wyrażeń to dobra podstawa do dalszej nauki pisania własnych skryptów i wtyczek.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na konferencję i warsztaty, znajdują się pod adresem: https://biogis.amu.edu.pl/biogis/forum-biogis oraz w Komunikacie nr 2.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018