logo gisplay

Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych - XXIX Konferencja PTIP

Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych - XXIX Konferencja PTIPW dniach 6-7 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie sie kolejna konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej z cyklu "Geoinformacja w Polsce", której tematem przewodnim będzie "Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych".

Konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej służą wymianie poglądów, doświadczeń i opinii środowisk i ośrodków zainteresowanych tworzeniem i stosowaniem informacji geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji z uwzględnieniem potrzeb zarówno o charakterze społecznym, jak też osobistym. Jednocześnie konferencje te popularyzują dorobek ich uczestników prezentowany podczas obrad oraz publikowany w wydawanym przez Towarzystwo czasopiśmie naukowym Roczniki Geomatyki.

W bieżącym roku obrady będą koncentrowały się wokół następującej problematyki:

  • Tendencje rozwojowe informacji geograficznej: sztuczna inteligencja (w tym uczenie maszynowe, sieci semantyczne), Spatial Big Data, 3D, GIS i BIM, Smart City, inżynieria geoinformacji, gospodarka oparta na danych, nauka oparta na danych (data science);
  • Infrastruktury geoinformacyjne;
  • Geoinformacja w rejestrach publicznych, otwarte zbiory danych;
  • Kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego (upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji);
  • Jakość i efektywność użytkowania zbiorów i usług danych przestrzennych;
  • Rozwój młodej kadry (sesje młodych geomatyków)..

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, szkolnictwa, produkcji i usług, twórców i użytkowników informacji geoprzestrzennej. Udział doktorantów oraz studentów kierunków geoinformacyjnych będzie możliwy na specjalnych warunkach.

Konferencja odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa ul. Rektorska 4. Podczas konferencji odbędą się sesje referatowe, posterowe oraz zostanie zorganizowane forum dyskusyjne. Po pierwszym dniu konferencji odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. ​

Szczegóły na stronie PTIP

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018