logo gisplay

XIV Konferencja Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji za nami

XIV Konferencja Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (fot. KNG Dahlta)W dniach 25-26 kwietnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji. Wydarzenie to jest nie tylko okazją do wyłonienia najlepszych studenckich prac naukowych, ale także świetną okazją do wymiany doświadczeń i integracji studentów geodezji z całego kraju.

Organizatorem tegorocznej edycji było Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” z Akademi Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Dziekana Wydziału prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego w towarzystwie przedstawicieli: Zarządu Głównego SGP – dr. inż. Krzysztofa Bakuły oraz SGP oddział Kraków – mgr. inż. Wiktora Salamagi, studenci prezentowali wyniki swoich prac podczas sesji referatowych oraz posterowych.

W tegorocznej edycji udział wzięli studenci 9 kół naukowych z całej Polski:

 • Koło Naukowe Studentów „GeoPixel”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Studentów Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 'GEOIDA',
 • Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN” , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Koło Naukowo-Badawcze GIS, Politechnika Wrocławska,
 • Studenckie Koło Naukowe Geodetów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Agrimensor", Politechnika Śląska,
 • Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Prace były oceniane przez jury w składzie: dr hab. inż. Bartosz Mitka (UR w Krakowie), dr inż. Dominik Próchniewicz (Politechnika Warszawska), dr inż. Paweł Sikora (Politechnika Śląska), dr inż. Tadeusz Szczutko (AGH), mgr inż. Sylwia Borkowska (WAT), mgr inż. Patrycja Pochwatka (UP w Lublinie).

Wyniki sesji referatowej:

 1. miejsce: Kinga Reda, (Wojskowa Akademia Techniczna) „Sieci neuronowe w wykrywaniu obiektów budowlanych na zdjęciach satelitarnych”.
 2. miejsce: Piotr Bryłka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) „Niskobudżetowy odbiornik GNSS jako narzędzie wspierające obliczanie zawartości pary wodnej w atmosferze”
 3. miejsce: Alicja Stankiewicz, Sebastian Hein (Politechnika Śląska): "Ocena deformacji budynku spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą z wykorzystaniem UAV".

Wyniki sesji posterowej:

 1. miejsce: Dominik Matusiak, Patryk Wróblewski (Wojskowa Akademia Techniczna) „Wykorzystanie Bezzałogowych Systemów Powietrznych do inwentaryzacji 3D napowietrznej infrastruktury energetycznej”.
 2. miejsce: Alicja Konkol, Joanna Szymczak (Politechnika Warszawska) „Wykorzystanie danych przestrzennych w grze wspomagającej zapoznanie mieszkańców z planowanymi kierunkami rozwoju miasta”.
 3. miejsce: Gabriela Maniak, Dajana Mielczarek (Akademia Górniczo - Hutnicza) „Porównanie numerycznych modeli terenu pozyskanych różnymi metodami na przykładzie zespołu dworsko-parkowego I.J.Paderewskiego w Kąśnej Dolnej”.

Podczas obrad Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji podjęto uchwałę, iż prezesurę w OKSG na kolejny rok przejmuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, co wiąże się organizacją XV edycji Konferencji.

Warto wspomnieć, że wydarzenie to z pewnością nie mogłoby się odbyć bez wsparcia finansowego, które zapewniły firmy: Softline Plus, XYZ POMIAR Geodezja Skaning 3D oraz HyberLab Solution.

Źródło: Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018