logo gisplay

XIV Konferencja Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji za nami

XIV Konferencja Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (fot. KNG Dahlta)W dniach 25-26 kwietnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji. Wydarzenie to jest nie tylko okazją do wyłonienia najlepszych studenckich prac naukowych, ale także świetną okazją do wymiany doświadczeń i integracji studentów geodezji z całego kraju.

Organizatorem tegorocznej edycji było Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” z Akademi Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Dziekana Wydziału prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego w towarzystwie przedstawicieli: Zarządu Głównego SGP – dr. inż. Krzysztofa Bakuły oraz SGP oddział Kraków – mgr. inż. Wiktora Salamagi, studenci prezentowali wyniki swoich prac podczas sesji referatowych oraz posterowych.

W tegorocznej edycji udział wzięli studenci 9 kół naukowych z całej Polski:

 • Koło Naukowe Studentów „GeoPixel”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Studentów Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 'GEOIDA',
 • Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN” , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Koło Naukowo-Badawcze GIS, Politechnika Wrocławska,
 • Studenckie Koło Naukowe Geodetów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Agrimensor", Politechnika Śląska,
 • Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Prace były oceniane przez jury w składzie: dr hab. inż. Bartosz Mitka (UR w Krakowie), dr inż. Dominik Próchniewicz (Politechnika Warszawska), dr inż. Paweł Sikora (Politechnika Śląska), dr inż. Tadeusz Szczutko (AGH), mgr inż. Sylwia Borkowska (WAT), mgr inż. Patrycja Pochwatka (UP w Lublinie).

Wyniki sesji referatowej:

 1. miejsce: Kinga Reda, (Wojskowa Akademia Techniczna) „Sieci neuronowe w wykrywaniu obiektów budowlanych na zdjęciach satelitarnych”.
 2. miejsce: Piotr Bryłka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) „Niskobudżetowy odbiornik GNSS jako narzędzie wspierające obliczanie zawartości pary wodnej w atmosferze”
 3. miejsce: Alicja Stankiewicz, Sebastian Hein (Politechnika Śląska): "Ocena deformacji budynku spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą z wykorzystaniem UAV".

Wyniki sesji posterowej:

 1. miejsce: Dominik Matusiak, Patryk Wróblewski (Wojskowa Akademia Techniczna) „Wykorzystanie Bezzałogowych Systemów Powietrznych do inwentaryzacji 3D napowietrznej infrastruktury energetycznej”.
 2. miejsce: Alicja Konkol, Joanna Szymczak (Politechnika Warszawska) „Wykorzystanie danych przestrzennych w grze wspomagającej zapoznanie mieszkańców z planowanymi kierunkami rozwoju miasta”.
 3. miejsce: Gabriela Maniak, Dajana Mielczarek (Akademia Górniczo - Hutnicza) „Porównanie numerycznych modeli terenu pozyskanych różnymi metodami na przykładzie zespołu dworsko-parkowego I.J.Paderewskiego w Kąśnej Dolnej”.

Podczas obrad Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji podjęto uchwałę, iż prezesurę w OKSG na kolejny rok przejmuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, co wiąże się organizacją XV edycji Konferencji.

Warto wspomnieć, że wydarzenie to z pewnością nie mogłoby się odbyć bez wsparcia finansowego, które zapewniły firmy: Softline Plus, XYZ POMIAR Geodezja Skaning 3D oraz HyberLab Solution.

Źródło: Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018