logo gisplay

I Krajowe Forum Uzytkowników LiDAR - POLSCAN

I Krajowe Forum Uzytkowników LiDAR - POLSCANInstytut Badawczy Leśnictwa wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszają do udziału w I Krajowym Forum Użytkowników LiDAR - POLSCAN, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym.

Zaproponowana tematyka Forum POLSCAN wynika z pozycji technologii skanowania laserowego (LiDAR) w różnych dziedzinach gospodarki i nauki w ostatnich kilkunastu latach. Niewątpliwie wdrażanie innowacyjnych projektów, takich jak ISOK czy CAPAP przyczyniło się do spopularyzowania i sukcesu technologii skanowania laserowego w Polsce.Wysoka precyzja danych pomiarowych, szybkość pozyskiwania chmur punktów 3D, możliwość automatyzacji ich przetwarzania oraz liczne zastosowania i wdrożenia sprawiają, że technologia LiDAR stała się w wielu dziedzinach gospodarki i nauki nowym paradygmatem.

Celem konferencji jest stworzenie trwałego ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich użytkowników chmur punktów LiDAR (ALS, TLS, MLS, HLS, ILS, ULS i in.) do wspólnej dyskusji na temat przyszłości tej technologii.

Forum poprzedzi część warsztatowa (21.10.2019 r.), podczas której uczestnicy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z metodami pozyskiwania, przetwarzania i analizą chmur punktów LiDAR.

Zasadnicza 2-dniowa część referatowa i posterowa (22-23.10.2019 r.) poświęcona będzie prezentacji wyników projektów i inicjatyw wykorzystujących dane LiDAR w praktyce czy w edukacji. Zaplanowano także sesję sponsorską, podczas której firmy i instytucje przedstawią swoje oferty.

Streszczenia referatów (do 2 stron) i prezentacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Forum POLSCAN. Termin nadsyłania streszczeń upływa 15 lipca 2019 r. Informacja o kwalifikacji streszczenia zostanie przesłana do autorów do 31 lipca 2019 r.

Wszystkie informacje organizacyjne oraz ramowy program Forum dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.polscan.pl

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018