logo gisplay

Systemy geoinformatyczne w administracji - seminarium CPI

Centrum Promocji Informatyki organizuje 5 kwietnia w Warszawie XXXII seminarium w cyklu GIS w praktyce pod hasłem "Systemy geoinformatyczne w administracji. Informatyzacja danych przestrzennych".

Podczas seminarium zaproszeni specjaliści omówią m.in. rolę systemów informatycznych w administracji publicznej, problemy związane z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego, czy zagadanienie e-partycypacji w planowaniu przestrzennym.

W programie seminarium:

  • Wykład: Systemy informatyczne realizujące e-usługi w e-administracji publicznej, Arkadiusz Kowalewski, e-instytucja.pl.
  • Wykład: E-partycypacja społeczna w procesie podejmowania decyzji przestrzennych, dr inż. Łukasz Damurski, Politechnika Wrocławska.
  • Case study: Standard numerycznego zapisu ustaleń opracowań planistycznych firmy Geo-system Sp. z o.o. i jego praktyczne wykorzystanie na przykładzie gminy Komorniki, Zbigniew Malinowski, Geo-System Sp. z o.o.
  • Wykład, konsultacje, dyskusja: Cyfrowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym. Aspekty technologiczne, praktyczne i prawne, Szymon Ciupa, smartcity-expert.eu.
  • Wykład, konsultacje, dyskusja: Podstawowe problemy związane z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego, dr inż. Waldemar Izdebski, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii.

Szczególowy program i formularz rejestracyjny na stronie CPI