logo gisplay

Szkolenia dla użytkowników aplikacji EMUiA

Od najbliższego poniedziałku (10 lutego br.), w 11 miastach rozpoczną się szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu wykorzystania aplikacji do prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Szkolenie jest skierowane do pracowników urzędów gmin zajmujących się w szczególności prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów, korzystających lub chcących korzystać z aplikacji EMUiA. Uczestnikami szkolenia mogą być także inni pracownicy urzędów wykorzystujący dane adresowe do realizacji bieżących zadań.

Zainteresowani udziałem w szkoleniach mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.aplikacjaemuia.pl. W serwisie znajduje się też lista miast, w których odbędą się zajęcia. Łącznie przeszkolonych może zostać blisko 1000 użytkowników. Szkolenia są finansowane ze środków Programu Pomocy Technicznej 2007-2013 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Źródło: GUGiK