logo gisplay

Nauczyciele z łódzkiego przeszkoleni z geoportalu

Nauczyciele z łódzkiego przeszkoleni z geoportalu (źródło: RSIP)W dniach 4-5 kwietnia Departament Geodezji i Kartografii oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi przeprowadził wcześniej zaplanowane bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z aplikacją mapową Geoportal Województwa Łódzkiego.

Celem kursu jest zaprezentowanie aplikacji mapowej Geoportal Województwa Łódzkiego, opracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz określenie możliwości wykorzystania zasobów mapowych w praktyce edukacyjnej, w kontekście nowej podstawy programowej, która nakłada na nauczycieli obowiązek wykorzystywania w szerokim zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kurs jest prowadzony metodą bleanded-learning (pierwsze spotkanie stacjonarne – 5 godzin oraz kolejne 15 godzin w trybie e-learning). W dniach 4 – 5 kwietnia odbyła się część stacjonarna kursu poświęcona Geoportalowi Województwa Łódzkiego, 04.04.2017 r. – dla nauczycieli, którzy już brali udział w analogicznym przedsięwzięciu w zeszłym roku oraz 05.04.2017r. – dla nauczycieli, którzy brali udział po raz pierwszy. W ciągu dwóch dni przeszkolono 43 nauczycieli. Uczestnicy kursu reprezentowali różne szkoły z Województwa Łódzkiego między innymi szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne oraz Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych oraz Szkoły Edukacji Innowacyjnej (wykres powyżej).

Poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach, nauczyciele pozyskali bardzo nowoczesne narzędzie edukacyjne o szerokim zastosowaniu w procesie nauczania, sami też przećwiczyli na zajęciach sposoby, jak pozyskiwać samodzielnie przeróżne informacje zamieszczane na Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty ukończenia kursu wystawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz drobne upominki.

Źródło: RSIP