logo gisplay

Szkolenie z zakresu informatyzacji MPZP

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja szkolenia „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi".

Szkolenie organizowane jest przez firmę 24GIS, która specjalizuje się we wspieraniu miast we wdrażaniu GIS oraz informatyzacji dokumentów planistycznych. Ma ono na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z:

  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE;
  • Projektowanymi zmianami w prawie wpływającymi na informatyzację MPZP;
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP;
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Wymaganiami w zakresie świadczenia e-usług związanych z danymi planistycznymi;
  • Rolą danych planistycznych w zarządzaniu miastem inteligentnym.

W dotychczasowych edycjach szkolenia wzięło udział kilkadziesiąt osób m.in. z: Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Warszawie – Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – Biuro Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim – Biura Rozwoju Gdańska – Urzędu Miasta Bielsko – Biała – Urzędu Miasta Bytów – Urzędu Miasta Chocianów – Urzędu Miasta Chorzów – Urzędu Miasta Gniew – Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój – Urzędu Miasta Legnica – Urzędu Miasta Olsztyn – Urzędu Miasta Polkowice – Urzędu Miasta Starogard Gdański – Urzędu Miasta Sztum – Urząd Miasta Skierniewice – Urzędu Miasta Tarnów – Urzędu Miasta Zawiercie – Urzędu Miasta Zabrze – Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

100% dotychczasowych uczestników szkoleń oceniło je wysoko lub bardzo wysoko.

Więcej informacji (program, formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie internetowej: http://24gis.pl/oferta/szkolenie-informatyzacja-mpzp/

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment