logo gisplay

GIS Day 2013

GIS Day 2013W tym roku GIS Day odbędzie się 20 listopada. W Polsce zostanie zorganizowany w 30 miejscach na terenie całego kraju. Podajemy spis wszystkich instytucji organizujących imprezy.

Dzień GIS-u w Polsce odbywa się od wielu lat i z każdym rokiem gromadzi coraz więcej instytucji i zrzesza szersze grono uczestników. W tym roku odbędzie się w 30 miejscach. Podczas spotkań organizowanych w całym kraju pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Wszystkie imprezy mają formę otwartą - można w nich bezpłatnie uczestniczyć, zarówno w charakterze słuchacza i widza, jak i prezentera. Ideą pomysłodawców było bowiem stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez ciekawe prezentacje, warsztaty, gry, zabawy i konkursy.

Organizatorzy GIS Day w 2013 roku

Białystok

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy współpracy: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Białostockiej, Urząd Miejskiego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddziału w Białymstoku, Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego "LIMBUS" s.c.,

Bytom

 • Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji, Szczegóły
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

Cieszyn

 • Starostwo Powiatowe w Cieszynie (grudzień),

Częstochowa

 • Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie,

Gdańsk

 • Politechnika Gdańska (Koła Naukowe Geo-Vision, Hevelius) i Uniwersytet Gdański (Koło Naukowe GISoteka),

Gdynia

 • Akademia Morska w Gdyni (Studenckie Koło Naukowe loGIStic),

Jarosław

 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu (25 listopada),

Kielce

 • Politechnika Świętokrzyska przy współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta Kielce,. Szczegóły

Kraków

 • Uniwersytet Jagielloński przy współpracy Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Geodezji (19 listopada),

Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Pracownia Geoinformacji,

Łódź

 • Uniwersytet Łódzki - Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym,
 • Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych - Instytut Geografii Miast i Turyzmu - Zakład Geoinformacji (13 listopada),

Olsztyn

 • Uniwersytet Warmińsko - Mazurski - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego. Szczegóły

Poznań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych), - Uniwersytet Przyrodniczy. Szczegóły

Słupsk

 • Akademia Pomorska w Słupsku, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego,

Sosnowiec

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi (18 listopada),

Szczecin

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi,

Szczytno

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

Toruń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegóły

Warszawa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej - Wydział Leśny, Studenckie Koło Naukowe GISowcy przy Centrum Wodnym SGGW, przy współpracy Politechniki Warszawskiej - Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenia Studentów GEOIDA, oraz przy pomocy Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, (21 listopada), Szczegóły
 • Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. Szczegóły
 • Szkoła Podstawowa nr 9 STO

Wrocław

 • Politechnika Wrocławska - Wydział Geoinzynierii, Górnictwa i Geologii - Studenckie Koło Naukowo - Badawcze GIS. Szczegóły
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 25 listopada
 • Uniwersytet Wrocławski - Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego - Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego, Szczegóły

Zakopane

 • Tatrzański Park Narodowy,

Więcej informacji na stronie www.gisday.com.

Źródło: Esri Polska

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment