logo gisplay

Akademia i Sympozjum pod koniec marca we Wrocławiu

W ostatnich dniach marca we Wrocławiu odbędą się dwa geoinformatyczne wydarzenia - Akademia Kartografii i Geoinformatyki oraz IX Ogólnopolskie sympozjum geoinformacji.

Akademia i Sympozjum służyć mają przede wszystkim integracji środowiska osób projektujących i tworzących dobre mapy, wykorzystujących w swojej pracy geoinformatykę i systemy informacji geograficznej oraz udostępniających informację topograficzną i tematyczną z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej.

Akademia Kartografii o Geoinformtyki pod tytułem „Redakcja cyfrowych map tematycznych – nauka i praktyka” poświęcona będzie problematyce kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowej, a w szczególności wynikom projektu EnviDMS realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Akademia odbędzie się w dniach 28 -29 marca 2017 r. we Wrocławiu. Organizatorami są Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Politechnika Warszawska i Wrocławska.

IX Ogólnopolskie sympozjum geoinformacji pod tytułem „Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego” odbędzie się w dniach 29 - 31 marca 2017 r. we Wrocławiu. Zgodnie z zawartym w 2000 roku przez współorganizatorów porozumieniem, kolejne sympozja są organizowane co dwa lata wspólnie z jednym lub dwoma organizatorami głównymi. Tym razem zaszczyt ten przypadł kartografom. Organizatorami są: Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności oraz Politechnika Wrocławska.

Organizatorzy IX Sympozjum chcą szczególnie zwrócić uwagę na rolę geomatyki w obrazowaniu geoinformacji. Liczą na szeroką dyskusję wykonawców i użytkowników projektu EnviDMS oraz innych map tematycznych. W ramach zajęć przewiduje się prezentowanie referatów monograficznych i naukowych. Zaplanowano też sesje posterowe poprzedzone krótkimi wystąpieniami uczestników. Teksty do posterów będą drukowane na równi z referatami wygłoszonymi w punktowanych czasopismach.

Poczas Sympozjum odbędzie się rozstrzygnięcie kolejnych edycji konkursów "Internetowa mapa roku 2016/17" oraz "Mapa roku 2015 i 2016". .

W czasie spotkania we Wrocławiu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Kartografów Polskich, na którym zostaną wręczone medale SKP im. Prof. Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii.

Program konferencji oraz informacje organizacyjne na stronie: kartografia.pwr.edu.pl/konferencje/

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018