logo gisplay

Wymiana fotogrametrycznych doświadczeń na Zamku w Dublinie

Prezentacja Witolda Kuźnickiego z MGGP AeroW ubiegłym tygodniu (22-24 lutego) 100 uczestników z ponad 20 krajów wzięło udział w prestiżowym spotkaniu użytkowników technologii Leica (kamery fotogrametryczne, skanery laserowe) w Dublinie. Przybyli nie tylko z Europy, ale z wielu ciekawych kierunków jak np. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Maroko. Współorganizatorem było Irlandzkie Ordnance Survey a miejscem wymiany doświadczeń Zamek Dubliński.

Pierwszy dzień był okazją do zapoznania się z możliwościami HxMap. Warsztaty były tak prowadzone, aby każdy mógł na żywo zapoznać się z unikalną funkcjonalnością całego procesu przetwarzania wszystkich danych (zdjęcia pionowe, ukośne i chmura punktów) w jednym miejscu. Interfejs HxMap jest dość intuicyjny a samo oprogramowanie dedykowane jest do przetwarzania dużych zbiorów danych. HxMap jest rozwijany w taki sposób, aby wspierać zarządzanie projektem, kontrolę jakości i kompletności pozyskiwanych danych.

Drugiego dnia pierwsza sesja była poświęcona wielkoformatowym kamerom fotogrametrycznym. Bardzo mocnym akcentem, przywoływanym jako przykład dobrych praktyk w kolejnych prezentacjach było wystąpienie MGGP Aero. W 25 minut pokazaliśmy jak wyglądał rozwój firmy i budowanie polskiego rynku fotogrametrycznego. Od pierwszej cyfrowej kamery i całkowitego przejścia z technologii analogowych po najnowsze sensory w tym bardzo wydajna kamera DMC III, która będzie wykorzystywana w najbliższych projektach już w marcu. Zwracaliśmy uwagę, że sukces projektów fotogrametrycznych nie tylko zależy od wykorzystywanej technologii, ale także od ludzi związanych z realizacją projektu. Własne zasoby i poleganie na potencjale technologicznym (kamery, skanery, samoloty i linia produkcyjna) a nie na łasce podwykonawców zagranicznych to duży komfort i wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Zresztą kierunek w którym idzie rozwój oprogramowania HxMap jest bardzo podobny z naszym podejściem. Przetwarzanie dużej ilości danych coraz bardziej będzie powiązane z kamerą i lataniem co przełoży się na krótszy czas opracowania a co za tym idzie większą aktualność i jakość danych.

Kolejna sesja poświęcona była oficjalnej prezentacji najnowszych osiągnięć w rozwoju oprogramowania HxMap. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na prace idące w kierunku intuicyjności i efektywnego przetwarzania danych.

Trzecia sesja prezentowała możliwości technologiczne zestawu sensorów, który w jednym czasie wykonuje zdjęcia pionowe, ukośne i skaning laserowy. Tu także prezentowano produkt od pomysłu, poprzez fazę rozwoju, testy związane z konkretnymi nalotami oraz przetwarzanie dużej ilości danych we wspomnianym HxMap.

Czwarta część dotyczyła projektów związanych z badaniami batymetrycznymi z pułapu lotniczego. Prezentowano kilka ciekawych przykładów projektów z całego świata i zwracano uwagę jak ważny jest to obszar badań dla wielu regionów jeśli chodzi o monitoring wybrzeży.

Uczestnicy spotkania przed zamkiem w Dublinie

Ostatniego dnia od rana najbardziej oczekiwanymi prezentacjami były te o najnowszym sensorze Leica SPL100 czyli rejestrującym pojedyncze fotony wiązki światła odbitego co w porównaniu do skanerów laserowych obecnie wykorzystywanych może to być aż 10 krotny wzrost wydajności. SPL100 oficjalnie zaprezentowano dwa tygodnie temu podczas ILMF w Denver. Niewątpliwie urządzenie to spędza sen z powiek innego znanego dostawcy skanerów marki Riegl oraz wszystkich tych, którzy zdecydowali się na zakup VQ 1560i. Rewolucyjny SPL100 powstał dzięki rozwojowi technologii kosmicznych firmy Sigma Space, która została przejęta jakiś czas temu przez Hexagon (właściciel Leica Geosystems od 2005 r.). Zwrócono uwagę, że dla branży nie jest już barierą wydajność w pozyskiwaniu informacji, efektywność związana z realizacją nalotów, ale przetwarzanie tak ogromnych ilości danych oraz ich wykorzystywanie w jak najszybszym czasie od momentu pozyskania.

W dalszej części prezentowano wykorzystanie skanera ALS80 w projektach dla lasów słowackich co już nie było tak spektakularnym przykładem jak wcześniejsza prezentacja.

Kolejna prezentacja dotyczyła omówienia „The Hexagon Content Program” który obejmuje globalnie pozyskanie wysokorozdzielczych obrazów (HxIP) oraz danych wysokościowych (HxEP). Podsumowanie zaawansowania projektu pokazuje istotne różnice pomiędzy warunkami i różnymi okolicznościami mającymi wpływ na wykonywanie projektów fotogrametrycznych w USA czy Europie.

W ramach rozmów o przyszłości odbył się panel dyskusyjny „Czy jesteśmy gotowi na 3D?”. Tylu ilu było uczestników tyle było w zasadzie podobnych zdań co do wartości informacji w trzech wymiarach. Na pewno miasta świadomie zarządzające przestrzenią muszą ją prędzej czy później planować, monitorować w oparciu o 3D. Właśnie dla takich potrzeb mają służyć zdjęcia ukośne czy oprogramowanie do generowania modeli 3D jak i ich udostępniania.

Ostatnia część dotyczyła rozwiązań MLS i UAV. Pokazywano rozwiązania Leica Pegasus Two i Backpack. Uczestnicy mieli możliwość założenia plecaka i przetestowania technologii dosłownie na sobie. W przypadku rozwiązań UAV pokazano dotychczasowe osiągnięcia oraz planowane prace w kierunku zwiększenia aplikacyjności i nowych zastosowań.

Spotkanie przebiegało w bardzo otwartej atmosferze. Organizatorzy zapewnili nie tylko ciekawe miejsce obrad (jedna z sal Zamku Dublińskiego), ale również zwiedzanie browaru Guinessa połączone z spożywaniem tego piwa. Dla tych którzy mieli szczęście zostać na sobotę zorganizowano kurs gry w golfa w Portmarnock jak i bardzo atrakcyjne jeśli chodzi o walory smakowe Irish Whiskey Tour.

Witold Kuźnicki, MGGP Aero