logo gisplay

Sympozjum EUREF we Wrocławiu

W dniach 17-19 maja 2017 r. we Wrocławiu odbywa się  Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF 2017, którego organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Organizowane od 1990 roku Sympozjum europejskiej podkomisji Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej- IAG do spraw układów odniesień EUREF jest wydarzeniem, podczas którego dyskutowane są działania EUREF i podejmowane decyzje. Podkomisja EUREF rekomenduje przyjęcie jednolitych układów odniesienia i układów wysokościowych i pełni istotną rolę we wdrażaniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Tematyka tegorocznego spotkania dotyczy między innymi:

  • sposobu implementacji układu odniesienia ITRF2014 w realizacji Europejskiego Ziemskiego Systemu Odniesienia ETRS89 (ETRF2014),
  • rozwiązań sieci europejskiej EPN oraz sieci narodowych (ang. EPN densification),
  • rozwiązań europejskiej sieci niwelacyjnej UELN,
  • analizy obserwacji GNSS.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objłął Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Szczegóły na stronie http://www.igig.up.wroc.pl/euref2017/