logo gisplay

Dni Geodezji Czesko-Słowacko-Polskie

W dniach 24-26 maja 2018 r. w Pradze odbędą się XIV Międzynarodowe Dni Geodezji Czesko-Słowacko-Polskie.

Tematyka spotkania będzie koncentrować się na następujących obszarach:

  • Blok 1. Informacje przedstawicieli kierownictwa urzędów.
  • Blok 2.Osnowa geodezyjna i Państwowy zasób kartograficzny.
  • Blok 3. Pomiary geodezyjne dla budownictwa i przemysłu.
  • Blok 4. Kataster nieruchomości i Rewitalizacja.
  • Blok 5. Geodezja i Smart City.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwym Oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich do 31 marca 2018 r. Dla przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń przewidziano od 43 do 53 miejsc. Koszt uczestnictwa to ok 1010 zł.

Szczegóły