logo gisplay

IGSM 2018 - ciekawe prezentacje studentów Politechniki Warszawskiej

Karolina Borkowska oraz Ewelina Szymańska przedstawiły temat „Zastosowanie ALS w tworzeniu modelu 3D kampusu Politechniki Warszawskiej” (fot. Geoida)Konferencja IGSM (ang. International Geodetic Student Meeting) rokrocznie zrzesza studentów z całej Europy. Jednym z punktów tego wydarzenia jest sesja naukowa, na której uczestnicy mogą przedstawić efekty swoich prac. Polska delegacja co roku stanowi dużą grupę osób prezentujących swoje dokonania, tak było również podczas spotkania odbywającego się w Walencji. Studenci z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali dwie prezentacje oraz cztery postery. Sesja naukowa zakończyła się wyborami najlepszego posteru oraz referatu.

Zwycięzcą w kategorii najlepszej prezentacji został Kamil Choromański, który wygłosił referat zatytułowany: „Wykorzystanie ArcGIS SDK dla urządzeń mobilnych do stworzenia interaktywnego systemu obsługi czynności administracyjnych”. Głównym celem tej pracy było opracowanie w pełni funkcjonalnego systemu do zarządzania kluczami w budynkach Politechniki Warszawskiej. Pierwsze testy zostaną przeprowadzone na Gmachu Głównym PW. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia możliwość szybkiej autoryzacji kartą RFID lub PIN-em. Cały system obsługiwany jest za pomocą mapy z planem budynku, w której można sprawdzić, czy interesujący nas klucz został już pobrany. Wykorzystanie map oraz danych przestrzennych jest obsługiwane przez Api ArcGIS dla systemu Android oraz języka Java. Pozwala to na szybką i responsywną interakcję użytkownika z aplikacją. ArcGIS Api jest wykorzystywane dla szerokiej gamy aplikacji mapowych, zapewniając metody wygodnego zarządzania danymi przestrzennymi i personalizacji układu mapy. W prezentacji został opisany proces implementacji wraz z przeglądam pełnej struktury systemu, a także omówione zostały wady i zalety takiego rozwiązania.

Kamil Choromański wygłosił referat zatytułowany: „Wykorzystanie ArcGIS SDK dla urządzeń mobilnych do stworzenia interaktywnego systemu obsługi czynności administracyjnych” (fot. Geoida)

Kolejną prezentację przedstawił Jakub Łobodecki, który przybliżył temat: „Poprawa wydajności poprzez uruchamianie aplikacji GIS na serwerze o dużej wydajności z użyciem technologii wizualizacyjnej Citrix Xen”. Jego praca miała na celu sprawdzenie jaką różnicę w szybkości działania można zaobserwować, uruchamiając te same przetwarzania danych GIS w dwóch środowiskach. Testy zostały przeprowadzone na wysokiej klasy laptopie oraz maszynie wirtualnej o wysokiej wydajności. Praca została oparta na technologii wirtualizacji Citrix XenServer. W ramach testów zostały sprawdzone aplikacje takie jak Esri ArcMap oraz AgiSoft PhotoScan. Porównując wzięto pod uwagę nie tylko czas przetwarzania danych, ale również wygodę używania komputera zdalnego do takich aplikacji. Rezultatem badań było ustalenie czy z perspektywy osoby zajmującej się analizą danych lepszym rozwiązaniem jest inwestycja we własny sprzęt, czy lepiej opierać się na rozwiązaniach zorientowanych na wirtualizację.

Jakub Łobodecki przybliżył temat „Poprawa wydajności poprzez uruchamianie aplikacji GIS na serwerze o dużej wydajności z użyciem technologii wizualizacyjnej Citrix Xen” (fot. Geoida)

Po zakończeniu prezentacji odbyła się sesja posterowa, na której uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z dziesięcioma pracami studentów. Podczas niej Joanna Wnuk zaprezentowała pracę zatytułowaną: „Integracja wielowymiarowych danych przestrzennych w dziedzinie archeologii”. Ten projekt miał na celu stworzenie modelu 3D w zakresie kartometrii dla obszaru nieistniejącego już obozu pracy Treblinka I oraz jego najbliższego otoczenia. Praca powstała w oparciu o integrację wielowymiarowych danych przestrzennych. Dane wykorzystane w projekcie zostały zebrane z wykorzystaniem niemieckich zdjęć lotniczych, które wykonano 15 maja 1944 r., a także z analizy historycznych źródeł literackich - literatury faktu, relacji z naocznych świadków, pisemnych wspomnień, akt sądowych z procesów kryminalnych. Analizowany obszar znajduje się w pobliżu wsi Treblinka w województwie mazowieckim w Polsce. Przedmiotem badań była przestrzeń zajmowana w tym czasie przez obóz pracy, a częściowo przez tereny podmokłe (sąsiadujące tereny leśne, drogi, żwirownia i jej budynki). Model 3D analizowanego obszaru został wygenerowany za pomocą oprogramowania Autodesk 3ds Max. Model zawiera tekstury wszystkich obiektów terenu oraz dodatkowe elementy poprawiające walory estetyczne przygotowanej wizualizacji m.in. dodawanie mapy źródłowej jako podstawy modelu lub wdrożenie modeli z bibliotek open-source.

Sesja posterowa (fot. Geoida)

Kolejny poster powstał przy współpracy Karoliny Borkowskiej oraz Eweliny Szymańskiej. Studentki przedstawiły temat „Zastosowanie ALS w tworzeniu modelu 3D kampusu Politechniki Warszawskiej”. Celem pracy było wygenerowanie i wizualizacja trójwymiarowych modeli budynków Politechniki Warszawskiej. Do wykonania tego zadania zastosowano chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego. Modele były teksturowane za pomocą obrazów naziemnych i ortofotomap. Bloki zostały wygenerowane na poziomie szczegółowości LoD2, zgodnie ze standardami CityGML. Pozostałe budynki zostały utworzone na poziomie szczegółowości LoD1 w oparciu o BDOT. Efektem końcowym była trójwymiarowa mapa Kampusu Politechniki Warszawskiej, który składa się z 46 modeli budynków. W przyszłości efekt pracy będzie dostępny na stronie internetowej uczelni.

Alicja Konkol przedstawia pracę: „Analiza terenu pod inwestycję hotelową przy użyciu biblioteki ArcPy w ArcGIS” (fot. Geoida)Alicja Konkol przedstawiła pracę: „Analiza terenu pod inwestycję hotelową przy użyciu biblioteki ArcPy w ArcGIS”. W posterze została przedstawiona analiza, na podstawie której wskazano optymalną lokalizację dla inwestycji hotelowej. Praca została wykonana w oparciu o dostępne dane przestrzenne (tj. BDOT10k, NMT, Baza danych glebowo-rolniczych). Podczas analizy wzięto pod uwagę takie czynniki jak: pokrycie terenu, odległość od istniejących dróg, budynków mieszkalnych, wód powierzchniowych, nachylenie terenu, wystawa słoneczna, gleby, wielkość czy kształt obszaru. W analizie wykorzystano podejście mieszane z zastosowaniem logiki rozmytej z różnymi wagami dla kryteriów. Dodatkowo wykonano analizę kosztów przyłącza gazowego do miejsc najlepiej spełniających kryteria. Do wykonania analizy wykorzystano język Python, bibliotekę ArcPy oraz oprogramowanie ArcMap firmy ESRI.

Poster zatytułowany „Cięcie danych z geobazy za pomocą wprowadzonego wzorca przy wykorzystaniu biblioteki ArcPy w ArcGIS” został przygotowany przez Joannę Szymczak (fot. Geoida)Ostatni poster zatytułowany: „Cięcie danych z geobazy za pomocą wprowadzonego wzorca przy wykorzystaniu biblioteki ArcPy w ArcGIS” został przygotowany przez Joannę Szymczak. Praca miała na celu stworzenie skryptu do oprogramowania ArcMap tworzonego przez firmę ESRI, który umożliwiłby cięcie danych pochodzących z geobazy według wprowadzonego wzorca. Skrypt został napisany w języku Python przy wykorzystaniu biblioteki ArcPy. Potencjalny użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych umieszczonych w Geobazie, w której przechowywane są podstawowe typy geometrii oraz warstwę poligonową według której mają być przycięte wybrane dane. Wynikiem końcowym jest nowa geobaza z danymi dla wybranego obszaru oraz pliki w formacie Shapefile z poszczególnych etapów działania skryptu. W pracy zostało również przedstawione wykorzystanie biblioteki ArcPy w języku Python, która pozwala na zaprogramowanie rozszerzeń oraz wtyczek do programu ArcGIS.

Większość prac przedstawionych na konferencji była związana z tematyką geoinformatyczną oraz fotogrametryczną. Studenci Politechniki Warszawskiej prezentując swoje prace również wpisali się w ten trend.

Joanna Szymczak, Stowarzyszenie Studentów WGiK PW „GEOIDA”

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018