logo gisplay

O technologiach pomiarowych i danych GIS podczas Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego (fot. S.Malik)W dniach 9-12 września 2018 r. w Kościelisku k/Zakopanego odbyła się VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Jest to cykliczna konferencja naukowo – techniczna, która organizowana jest przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Głównym przesłaniem „Szkoły Górnictwa Odkrywkowego” jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”.

W obecnej edycji wzięła udział rekordowa liczba 260 osób - repreznetanci instytucji naukowo-badawczych związanych z górnictwem, przedstawiciele urzędów górniczych oraz pracownicy kopalń odkrywkowych, a także firm zaplecza technicznego. Liczną grupę stanowili też przedstawiciele samorządów gmin górniczych, dla których w trakcie konferencji zorganizowano specjalny panel dyskusyjny.

Jak co roku ważny udział w dyskusjach konferencyjnych miały sprawy związane z przetwarzaniem danych przestrzennych oraz realizacją pomiarów geodezyjnych. Kierownik Działu Mierniczego KWB Turów Tomasz Waliński przedstawił referat „Monitorowanie deformacji w Oddziale KWB Turów Spółki PGE GiEK S.A.”, w którym opisał doświadczenia z testowania najnowszych technologii pomiarowych w warunkach kopalni odkrywkowej. Przetestowano zastosowanie fotogrametrycznego BSL, naziemnego skaningu laserowego, systemu GeMoS oraz lotniczego skaningu laserowego. Robert Dreszer, główny inżynier do spraw górnictwa, przedstawił referat pt. „Zastosowanie dronów w kopalniach odkrywkowych na przykładzie Kopalni Strzelce Opolskie”, w którym bardzo precyzyjnie objaśnił zalety i wady zastosowania BSL w praktyce zakładów odkrywkowych eksploatujących kruszywa.

VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego (fot. S.Malik)

Następne dwa wystąpienia Mateusza Kusia i Michała Kłosa z firmy PRGW SA „Złotego Sponsora” szkoły koncentrowały się na wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania do optymalizacji kosztów wydobycia w zakładach górniczych. Mateusz Kuś przedstawił referat pod tytułem „Technologia zysku: korzyści wynikające z użytkowania rozwiązań informatycznych na przykładach”, gdzie zademonstrował spektakularne sukcesy wdrożonego oprogramowania w ograniczaniu kosztów działalności górniczej i podnoszeniu efektowności procesu eksploatacji. Natomiast Michał Kłos przedstawił problemy w integracji danych oraz korzyści płynące ze zintegrowanego modelu danych dla kopalni.

Nie zabrakło również przedstawiciela z branży geodezyjnej firmy Geotronics R&D. Tomasz Majkusiak przedstawił referat pt „Technologie pomiarowe w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego i surowców skalnych”, w którym kompleksowo omówił nowoczesne zintegrowane systemy sterowania wiertnicami włącznie z pomiarem geometrii otworów strzałowych. Omówił trzy typy wysoce specjalizowanych skanerów CALS, VOID oraz FiX1. Szczególnie ten ostatni skaner jest niezwykle ciekawy ponieważ może być montowany do stropu, czyli podwieszany i w sposób prawie ciągły może śledzić zmiany objętości pryzmy lub głębokości wkopu. Może też pracować w środowisku zapylonym.

Artur Krawczyk wygłosił referat pod tytułem „Jeśli ‘inteligenta kopalnia’ to nie jest chwyt reklamowy to co dokładnie powinno oznaczać to pojęcie?”, w którym postarał się oddzielić ziarno prawdy od marketingowych plew szeroko propagowanych i przypisywanych pojęciu inteligentna kopalnia.

Na zakończenie sesji Paweł Kawalec wygłosił referat pt. „Zarządzanie jakością i ograniczanie emisji poprzez bezpośrednie harmonogramowanie z użyciem modelu blokowego”.

Już teraz organizatorzy konferencji SGO zapraszają firmy geodezyjne współpracujące z górnictwem odkrywkowym lub te, które dopiero planują współpracę z tą branżą na przyszłoroczną edycję tej konferencji.

Artur Krawczyk, fot. S. Malik

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018