logo gisplay

Systemu ASG-EUPOS po modernizacji

Zakończyła się duża modernizacja systemu ASG-EUPOS, która miała na celu przystosowanie stacji referencyjnych oraz oprogramowania w centrach obliczeniowych do udostępniania danych korekcyjnych RTK/RTN z 4 systemów GNSS: GPS, Galileo, GLONASS i BeiDou.

Zmodernizowanych zostało 58 stacji referencyjnych, poprzez instalację najnowszych czterosystemowych odbiorników (Leica GR30), które umożliwiają śledzenie sygnałów z dodatkowych systemów BeiDou i Galileo oraz obsługują sygnały modernizowanych satelitów systemów GPS i GLONASS. W grudniu przeprowadzono aktualizację oprogramowania Trimble Pivot Platform do najnowszej wersji i zainstalowano nowe moduły umożliwiające generowanie sieciowych danych korekcyjnych z dodatkowych systemów Galileo i BeiDou. Uruchomiony został odrębny moduł oprogramowania, który jest niezależny od dotychczas zainstalowanych modułów odpowiedzialnych za obliczenia danych do serwisów RTK/RTN, a więc użytkownicy mogą kontynuować pracę na dotychczasowych ustawieniach odbiorników.

Dla użytkowników wyposażonych w odbiorniki czterosystemowe zostały utworzone i udostępnione nowe strumienie z wielosystemowymi danymi korekcyjnymi. Nowe strumienie nie wymagają dokupienia dodatkowej licencji. Posiadane licencje na korzystanie z serwisów systemu ASG-EUPOS uprawniają do korzystania z udostępnionych strumieni w zakresie odpowiadających licencji, tj. użytkownicy RTK mogą korzystać z nowych strumieni z pojedynczych stacji w formacie RTCM 10403.2, natomiast użytkownicy posiadający licencję na dostęp do danych sieciowych RTN mogą łączyć się z nowymi strumieniami sieciowych danych korekcyjnych RTCM 10403.2 MSM5 oraz CMRx.

Nowe strumienie danych korekcyjnych sieciowych RTN dostępne na porcie 8080 lub 2101:

  • RTN4G_VRS_RTCM32 – sieciowe dane korekcyjne transmitowane jako wirtualna stacja referencyjna w formacie RTCM 10403.2 MSM5;
  • RTN4G_VRS_CMRx – sieciowe dane korekcyjne transmitowane jako wirtualna stacja referencyjna w formacie Trimble CMR.

Strumienie danych korekcyjnych z pojedynczych stacji dostępne na nowym porcie 8086:

  • XXXX_RTCM32 – dane korekcyjne z pojedynczej stacji referencyjnej w formacie RTCM 10403.2 MSM5 (gdzie XXXX oznacza czteroznakowy kod stacji referencyjnej);
  • RTK4G_MULTI_RTCM32 – dane korekcyjne z najbliższej pracującej stacji referencyjnej w formacie RTCM 10403.2 MSM5.

Korzyści dla użytkowników po modernizacji systemu ASG-EUPOS dotyczą przede wszystkim zwiększenia liczby satelitów dostępnych do wyznaczenia pozycji. W wyniku tego zwiększy się możliwość wykonywania pomiarów w miejscach, gdzie występują przeszkody terenowe uniemożliwiające niezakłócony odbiór sygnałów z satelitów (miejsca w pobliżu zabudowań lub zadrzewień). W niektórych warunkach pracując z nowymi strumieniami danych korekcyjnych precyzja pomiarów może ulec nieznacznej poprawie, a czas inicjalizacji odbiornika może ulec skróceniu. Sposób wykorzystania udostępnionych danych korekcyjnych GNSS zależy od wewnętrznego oprogramowania odbiornika ruchomego i wskazane jest korzystanie z najnowszej wersji tego oprogramowania.

Administratorzy systemu podkreślają, iż po modernizacji systemu zwiększeniu uległa ilość danych, która musi zostać przesłana przez sieć GSM w ramach nowych strumieni danych korekcyjnych. co może to powodować utrudnienia w terenie o słabszym zasięgu sieci GSM. Serwisy POZGEO i POZGEO D na chwilę obecną pozostają bez zmian, w związku z czym serwisy obliczeń automatycznych oraz udostępniania danych obserwacyjnych pracują w zakresie dotychczasowych systemów, czyli GPS w przypadku serwisu automatycznych obliczeń oraz GPS i GLONASS w zakresie udostępnianych danych. Prace nad włączeniem systemów Galileo i BeiDou w tym zakresie będą prowadzone w 2019 roku.

Źródło: asgeupos.pl

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018