logo gisplay

Systemu ASG-EUPOS po modernizacji

Zakończyła się duża modernizacja systemu ASG-EUPOS, która miała na celu przystosowanie stacji referencyjnych oraz oprogramowania w centrach obliczeniowych do udostępniania danych korekcyjnych RTK/RTN z 4 systemów GNSS: GPS, Galileo, GLONASS i BeiDou.

Zmodernizowanych zostało 58 stacji referencyjnych, poprzez instalację najnowszych czterosystemowych odbiorników (Leica GR30), które umożliwiają śledzenie sygnałów z dodatkowych systemów BeiDou i Galileo oraz obsługują sygnały modernizowanych satelitów systemów GPS i GLONASS. W grudniu przeprowadzono aktualizację oprogramowania Trimble Pivot Platform do najnowszej wersji i zainstalowano nowe moduły umożliwiające generowanie sieciowych danych korekcyjnych z dodatkowych systemów Galileo i BeiDou. Uruchomiony został odrębny moduł oprogramowania, który jest niezależny od dotychczas zainstalowanych modułów odpowiedzialnych za obliczenia danych do serwisów RTK/RTN, a więc użytkownicy mogą kontynuować pracę na dotychczasowych ustawieniach odbiorników.

Dla użytkowników wyposażonych w odbiorniki czterosystemowe zostały utworzone i udostępnione nowe strumienie z wielosystemowymi danymi korekcyjnymi. Nowe strumienie nie wymagają dokupienia dodatkowej licencji. Posiadane licencje na korzystanie z serwisów systemu ASG-EUPOS uprawniają do korzystania z udostępnionych strumieni w zakresie odpowiadających licencji, tj. użytkownicy RTK mogą korzystać z nowych strumieni z pojedynczych stacji w formacie RTCM 10403.2, natomiast użytkownicy posiadający licencję na dostęp do danych sieciowych RTN mogą łączyć się z nowymi strumieniami sieciowych danych korekcyjnych RTCM 10403.2 MSM5 oraz CMRx.

Nowe strumienie danych korekcyjnych sieciowych RTN dostępne na porcie 8080 lub 2101:

  • RTN4G_VRS_RTCM32 – sieciowe dane korekcyjne transmitowane jako wirtualna stacja referencyjna w formacie RTCM 10403.2 MSM5;
  • RTN4G_VRS_CMRx – sieciowe dane korekcyjne transmitowane jako wirtualna stacja referencyjna w formacie Trimble CMR.

Strumienie danych korekcyjnych z pojedynczych stacji dostępne na nowym porcie 8086:

  • XXXX_RTCM32 – dane korekcyjne z pojedynczej stacji referencyjnej w formacie RTCM 10403.2 MSM5 (gdzie XXXX oznacza czteroznakowy kod stacji referencyjnej);
  • RTK4G_MULTI_RTCM32 – dane korekcyjne z najbliższej pracującej stacji referencyjnej w formacie RTCM 10403.2 MSM5.

Korzyści dla użytkowników po modernizacji systemu ASG-EUPOS dotyczą przede wszystkim zwiększenia liczby satelitów dostępnych do wyznaczenia pozycji. W wyniku tego zwiększy się możliwość wykonywania pomiarów w miejscach, gdzie występują przeszkody terenowe uniemożliwiające niezakłócony odbiór sygnałów z satelitów (miejsca w pobliżu zabudowań lub zadrzewień). W niektórych warunkach pracując z nowymi strumieniami danych korekcyjnych precyzja pomiarów może ulec nieznacznej poprawie, a czas inicjalizacji odbiornika może ulec skróceniu. Sposób wykorzystania udostępnionych danych korekcyjnych GNSS zależy od wewnętrznego oprogramowania odbiornika ruchomego i wskazane jest korzystanie z najnowszej wersji tego oprogramowania.

Administratorzy systemu podkreślają, iż po modernizacji systemu zwiększeniu uległa ilość danych, która musi zostać przesłana przez sieć GSM w ramach nowych strumieni danych korekcyjnych. co może to powodować utrudnienia w terenie o słabszym zasięgu sieci GSM. Serwisy POZGEO i POZGEO D na chwilę obecną pozostają bez zmian, w związku z czym serwisy obliczeń automatycznych oraz udostępniania danych obserwacyjnych pracują w zakresie dotychczasowych systemów, czyli GPS w przypadku serwisu automatycznych obliczeń oraz GPS i GLONASS w zakresie udostępnianych danych. Prace nad włączeniem systemów Galileo i BeiDou w tym zakresie będą prowadzone w 2019 roku.

Źródło: asgeupos.pl

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018