Opublikowano tekst jednolity prawa geodezyjnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 października 2016 r. pod pozycją poz. 1629 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie uwzględnia zmiany wprowadzane w ustawie po dniu 18 marca 2015 roku.

W stosunku do tekstu jednolitego opublikowanego w ubiegłym roku w tekście uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawach:

Tresć ustawy

Drukuj