logo gisplay

Stanowisko ds. udostępniania danych graficznych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osób na:

Stanowisko ds. udostępniania danych graficznych

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.3.2019

Termin składania ofert: 10.05.2019 r.

Wymagania niezbędne:

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe I stopnia kierunek lub specjalność geodezja i kartografia albo geodezja i szacowanie nieruchomości lub geodezja inżynieryjna
  • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018