logo gisplay

Specjalista ds. obsługi baz danych o presjach na środowisko (Wrocław)

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw obsługi baz danych o presjach na środowisko w Wydziale Monitoringu Środowiska we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 8376 z dnia 10.02.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław
Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja programu Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie obsługi baz danych źródeł emisji do środowiska, pozyskiwanie danych do bazy z działalności kontrolnej WIOŚ, bezpośrednio z zakładów przemysłowych, z baz tematycznych obsługiwanych przez jednostki samorządowe i rządowe oraz z innych dostępnych baz danych, weryfikacja i aktualizacja baz danych działających w środowisku GIS (Systemów Informacji Przestrzennej) i Excel, analiza, przetwarzanie i wizualizacja danych w programach ArcGis, Excel, Word w celu inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń i określenia presji na środowisko oraz przygotowania danych do ocen stanu środowiska, w tym do matematycznego modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza
 • udział w przygotowywaniu ocen jakości środowiska i w udostępnianiu informacji o środowisku, tworzenie tematycznych podkładów mapowych dla realizacji zadań związanych z prezentacją graficzną informacji o środowisku, pomoc w przygotowywaniu materiałów do rozpowszechniania informacji o środowisku, szczególnie danych na mapach interaktywnych w celu przekazania informacji dla społeczeństwa oraz administracji publicznej odpowiadającej za zarządzanie środowiskiem
 • współuczestnictwo w prowadzeniu edukacji ekologicznej w zakresie prezentacji danych o presjach na środowisko w celu podnoszenia świadomości ekologicznej odbiorców

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze związanym z ochroną środowiska
 • znajomość programu ArcGis
 • dobra znajomość w zakresie arkuszy kalkulacyjnych
 • wiedza w zakresie metod modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Paprotna 14
  51-117 Wrocław

Drukuj Email