logo gisplay

Naczelnik Wydziału w Biurze Geodezji i Katastru (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko:

Naczelnik Wydział Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biur a Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestę pstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie wyższe min. I I stopnia z zakresu kartografii, geodezji, administracji;
  • min . 5 letni staż pracy;
  • Powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji lub administracji publicznej lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji lub administracji publicznej oraz rok doświadczenia w zakresie zarządzania ludźmi;
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

Termin składania ofert: 10 maj 2017 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email