logo gisplay

Podinspektor ds. geodezji (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Podinspektor ds. geodezji Dział Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości w Wydziale Katastru w Biurze Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • Prowadzenie spraw z zakresu rejestru cen i wartości nieruchomości.
  • Prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w t ym: aktualizacja baz danych.
  • Prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłat oraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu.

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. poz. 902.),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia o kierunku geodezja i kartografia.

Termin zgłoszeń: 18 maj 2017 r.

Treść ogloszenia

Drukuj Email