logo gisplay

Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych

Wymiar etatu: pełny
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania niezbędne

  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Wykształcenie wyższe – geodezja i kartografia.
  • Umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).
  • Doświadczenie zawodowe w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub w administracji publicznej, bądź jako wykonawca prac geodezyjnych.

Termin składania ofert: 19.05.2017 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email