logo gisplay

Inspektor ds. geomatyki (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. geomatyki w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej Biura Geodezji i Katastru

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • umiejętność sprawnej obsługi kompute ra weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geode zji i kartografii, informatyki lub inne z zakresu przetwarzania danych przestrzennych;
  • minimum 3 letni staż pracy;
  • powyżej 2 lat doświadczeni a zawodowe go w zakresie geodezji, kartografii, informatyki, przetwarzania danych przestrzennych, gospodarki przestrzennej lub administracji publicznej;

Termin składania aplikacji: 5 maj 2017

Treść ogłoszenia

Drukuj Email