logo gisplay

Stanowisko ds. planowania przestrzennego (Wrocław)

Urząd Miejski Wrocławia ogłasza nabór na:

Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Biurze Rozwoju Wrocławia

Zadania

 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.);
 • sporządzanie stanowisk pomocniczych, opinii urbanistycznych i pism;
 • sporządzanie innych planów i analiz obejmujących obszar Miasta;
 • sporządzanie koncepcji założeń do planu oraz koncepcji sposobu zagospodarowania obszarów o strategicznym znaczeniu dla Miasta;
 • sporządzanie propozycji lokalizacji i analiza lokalizacji ważnych dla Miasta obiektów i instytucji;
 • opracowywanie propozycji ofert przestrzennych dla różnego rodzaju inwestycji; 
 • obsługa klienta bezpośrednia i telefoniczna w zakresie informacji o sporządzaniu m.p.z.p. i innych spraw planistycznych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 902));
 • wykształcenie: wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki;
 • doświadczenie zawodowe: min. 1 rok w strukturach samorządu terytorialnego, min. 1 rok w pracy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • znajomość oprogramowania ArcGis;
 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość oprogramowania graficznego;
 • umiejętność tworzenia modeli 3D;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 pok. 136 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego w terminie do dnia 11 września 2017 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email