logo gisplay

Geodeta (Zamość)

Starosta Zamojski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu (2 etaty)

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne
  • Doświadczenie zawodowe w wykonawstwie geodezyjnym lub jednostkach samorządu terytorialnego:min 1 rok dla kandydatów z wykształceniem wyższym geodezyjnym, min 3 lata dla kandydatów z wykształceniem średnim geodezyjnym,
  • Obywatelstwo polskie;
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • Ukończone 18 lat;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Nieposzlakowana opinia.

Treść ogłoszenia

 Dokumenty należy składać do 14 września 2017 r.

 

Drukuj Email