logo gisplay

Inspektor ds. geodezji (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. geodezji w Wydziale Postępowań Ewidencyjnych i Rozgraniczeń Nieruchomości Biura Geodezji i Katastru

Obowiązki:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
  • wydawanie decyzji administracyjnych o nałożeniu obowiązku dostarczenia danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku dostarczenia danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w drodze wykonania zastępczego,
  • przeprowadzanie weryfikacji zgodności danych ewidencyjnych z treścią dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Termin składania dokumentów: 30 września 2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018