logo gisplay

Inspektor ds. geodezji (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. geodezji w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Biurze Geodezji i Katastru

Obowiązki:

Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących: ewidencji gruntów i budynków oraz postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia;
  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu geodezj i i kartografi;
  • minimum 3 lata stażu pracy,
  • powyżej 4 lata doświadczania zawodowego w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i b udynków,
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną.

Termin składania dokumentów: 20 września 2017 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email