logo gisplay

Inspektor ds. geodezji w Wydziale Numerycznej Mapy Zasadniczej (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Inspektor ds. geodezji w Wydziale Numerycznej Mapy Zasadniczej Biura Geodezji i Katastru

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa pols kiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016. poz. 902 z późn. zm. ),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
  • wykształcenie wyższe minimum I stopnia o kie runku geodezj a i kartografi a,
  • minimum 3 - letni staż pracy ,
  • doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat z zakresu geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków, gospodarki przestrzennej lub przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego z zakresu geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków, gospodarki przestrzennej oraz 1 rok w zakresie kierowania ludźmi

Termin składania ofert 27 października 2017 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018