logo gisplay

Specjalista ds. analiz i raportowania (Warszawa)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:  

Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. analiz i raportowania

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DBRiKT/178/17
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty - umowa o pracę

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • stałe zatrudnienie,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • przetwarzanie danych alfanumerycznych i geoprzestrzennych oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzennych),
 • pozyskiwanie i udostępnianie danych, współpraca z innymi jednostkami wewnętrznymi i instytucjami zewnętrznymi,
 • projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby przechowywania danych,
 • automatyzowanie procesów obróbki danych narzędziami ETL,
 • aktualizacja danych GIS w bazach referencyjnych LPIS/GIS,
 • projektowanie i rozwój aplikacji webowych klasy GIS.

 Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku technicznym – geoinformatyka, informatyka, systemy informacji geograficznej, geodezja, kartografia, geografia, gospodarka przestrzenna, itp.,
 • 2 lata udokumentowanego stażu pracy w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych),
 • znajomość SQL i umiejętność pracy z bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych geoprzestrzennych w środowisku bazodanowym,
 • umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy danych geograficznych,
 • praktyczna znajomość przynajmniej jednego oprogramowania GIS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka programowania python i/lub JavaScript,
 • znajomość bibliotek geoprzestrzennych,
 • znajomość HTML, XML, CSS,
 • kreatywność, zaangażowanie, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1.    CV i list motywacyjny,
2.    oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1)    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.).
2)    Przyjmuje do wiadomości, że:
a)    zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z  siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922 ze zm.),
b)    przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c)    obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
d)    podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 października 2017 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/178/17

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/178/17

lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
z dopiskiem: ARiMR/DBRiKT/178/17


Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

 

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018