logo gisplay

Stanowisko ds. modelowań i monitoringu (Wrocław)

UM Wrocławia poszukuje osób na:

Stanowisko ds. modelowań i monitoringu (2 etaty)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • praca nad aktualizacją i rozwojem matematycznego modelu ruchu dla miasta, 
 • projektowanie i wykonywanie analiz związanych z zagadnieniami transportowymi,
 • monitorowanie realizacji Wrocławskiej polityki mobilności, w tym cykliczne pozyskiwanie danych potrzebnych do sprawdzenia wskaźników wymienionych we Wrocławskiej polityce mobilności;
 • Kompleksowe Badania Ruchu,
 • konsultacje społeczne,

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław

Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2017

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 902));
 • wykształcenie: wyższe;
 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość oprogramowania ArcGIS;
 • znajomość tematyki modelowań transportowych;
 • umiejętność opisywania i analizowania zjawisk komunikacyjnych;
 • umiejętność zbierania i przetwarzania zbiorów danych;
 • umiejętność poprawnego i komunikatywnego pisania tekstów;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania aplikacji - 30 października 2017 r.

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018