logo gisplay

Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w MIiB (Warszawa)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawieposzukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze nr 18256

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Adres urzędu:

ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym opracowywanie projektów planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, współtworzenie rozwiązań organizacyjnych i prawnych właściwych dla tego rodzaju zbiorów i usług danych przestrzennych;
 • Inicjowanie i realizowanie działań służących tworzeniu elektronicznej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa;
 • Inicjowanie i realizowanie działań służących tworzeniu centralnego punktu dostępu do danych i informacji o aktach planowania przestrzennego;
 • Opracowywanie rozwiązań technicznych w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne” zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów, w tym standaryzację danych przestrzennych;
 • Prowadzenie Punktu Kontaktowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym udostępnianie informacji niezbędnych do wdrożenia rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz do harmonizacji tych zbiorów i usług;
 • Udział w pracach dotyczących budowy krajowego jednolitego systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego;
 • Udział w tworzeniu i wdrażaniu szkoleń systemowych dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej w „zagospodarowaniu przestrzennym”, w szczególności obejmujących zagadnienia z zakresu tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych, w tym współfinansowanych ze środków UE;
 • Udział w opracowywaniu wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzenie spraw dotyczących udzielenia i realizacji zamówienia;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, urbanistyka, geodezja, geografia;
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w co najmniej jednym z następujących obszarów: 1) w opracowywaniu aktów planowania przestrzennego: planu zagospodarowania przestrzennego województwa, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS lub 2) w projektowaniu i użytkowaniu baz danych przestrzennych lub systemów informacji o terenie lub systemów informacji geograficznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w obszarze: planowanego zagospodarowania przestrzennego, budowy i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej, zamówień publicznych;
 • Biegła znajomość obsługi programów: MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów; QGIS;
 • Umiejętności analityczne;
 • Umiejętność współpracy;
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów;
 • Skuteczna komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DPPiGN-168”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-16-25.

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018