logo gisplay

Stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych

Wymiar etatu: pełny Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.17.2017

Termin składania ofert: 05.12.2017 r.

Zakres podstawowych czynności

 • analiza materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem ich przydatności do utworzenia bazy mapy numerycznej,
 • sprawdzenie prawidłowości obliczeń współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz innych elementów niezbędnych do wprowadzenia do bazy szczegółów będących treścią mapy zasadniczej,
 • weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

Wymagania niezbędne

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;;
 • wykształcenie wyższe inżynierskie kierunek lub specjalność geodezja i kartografia
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1. geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa geodezyjnego;
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych;
 • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office i C-GEO.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018