logo gisplay

Geodeta w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Zamość)

Starosta Zamojski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Geodety – 2 etaty w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie: wyższe geodezyjne;
  • Obywatelstwo polskie;
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • Ukończone 18 lat;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Nieposzlakowana opinia.

Termin składania aplikacji mija 29 grudnia 2017

Tresć ogłoszenia

 

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018