logo gisplay

Stanowisko ds. udostępniania danych opisowych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby:

Stanowisko ds. udostępniania danych opisowych

Wymiar etatu: niepełny – 1/2 etatu

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.11.2018

Zakres podstawowych czynności

Udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagania niezbędne

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia lub wykształcenie średnie geodezyjne lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub praca/ praktyka w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office.

Termin składania ofert: 09.11.2018 r.

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018