logo gisplay

Inspektor do spraw pomiarów morskich (Szczecin)

Urząd Morski w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw pomiarów morskich w Wydziale Pomiarów Morskich

Miejsce pracy:

Urząd Morski w Szczecinie
Wydział Pomiarów Morskich
ul. Światowida 16 C
71-727 Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie pomiarów batymetrycznych echosondą jednowiązkową
 • wykonywanie prac związanych z obróbką danych cyfrowych z pomiarów echosondą jednowiązkową
 • opracowywanie planów batymetrycznych
 • wykonywanie pomocniczych prac geodezyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie geodezyjne lub nawigacyjne
 • znajomość norm i przepisów hydrograficznych (IHO)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych typu Hypack

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 44 03 371, 369Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018