logo gisplay

Inspektor ds. geodezji w Wydziale Podziałów Nieruchomości Biura Geodezji i Katastru (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

Inspektor ds. geodezji w Wydziale Podziałów Nieruchomości Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących: postępowań administracyjnych o podział nieruchomości;
 • wydawanie decyzji, postanowień.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia o kierunku geodezja i kartografia;
 • minimum 3 lata stażu pracy;
 • powyżej 4 lat a doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków lub gospodarki przestrzennej;
 • pożądane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, samodzielność, komunikacja;
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu administracji publicznej, katastru.

Termin składania dokumentów: 8 lutego 2018 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018