logo gisplay

Stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko: ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na zastępstwo

Nr ref. ZG-ZKS.11001.4.2019

Zakres podstawowych czynności

 • analiza materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem ich przydatności do utworzenia bazy mapy numerycznej,
 • sprawdzenie prawidłowości obliczeń współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz innych elementów niezbędnych do wprowadzenia do bazy szczegółów będących treścią mapy zasadniczej,
 • weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii
 • prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaniem powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane;
 • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie średnie techniczne – Geodezja;
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1;
 • co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa geodezyjnego.

Termin składania ofert upływa: 10.05.2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018